Tjänstevillkor

1. INLEDNING

Skillity AB, org. nr. 556749-4454, (nedan kallat ”Bolaget”) tillhandahåller tjänsten Daily Blocks (nedan kallat ”Tjänsten”).

2. TJÄNSTENS INNEHÅLL

Tjänsten är en digital e-learningplattform som genom video förmedlar kunskaper i entreprenörskap och personlig utveckling, bland annat marknadsföring, försäljning, målsättningar, ekonomi, bokföring m.m. Tjänsten består av olika program som innehåller upp till 30 block med målsättningen att deltagarna ska göra 1 block om dagen under kursens gång. Användaren har tillgång till tjänsten under en begränsad tid, längden på programmen (antal dagar) och antal block kan variera. 

3. ANVÄNDARE

Användare avser varje enskild person som använder våra tjänster och produkter. Du som vill starta företag eller bli egenanställd i Sverige och har fyllt 16 år kan köpa Daily Blocks program. 

4 BETALNING

Betalning kan skilja sig åt beroende på vilket program du köper. Priserna för Tjänstens program anges tydligt när du ska betala. Betalning per program sker i form av en engångsavgift när du köper programmet. Betalning för digital coachning inne i Tjänsten sker i form av en engångsavgift alternativt i form en abonnemangskostnad för återkommande digital coachning. 
 
Vid köp av ett abonnemang har du när som helst rätt att säga upp det. Ifall uppsägning av abonnemang ej gjorts när abonnemanget upphör förlängs abonnemanget automatiskt med lika lång tid. 

5. ANSVARSFRISKRIVNING

Användaren ansvarar själv för alla handlingar, beslut och resultat som uppstår som ett resultat av att tillämpa de råd som ges under kursen. Det inkluderar start och drift av företag, beslut och juridiska förpliktelser.

Användaren förstår och accepterar att råden och informationen som ges under kursen endast är avsedda för allmänt informationsändamål. Bolaget friskriver sig från allt ansvar för några förluster eller ansvar som kan uppstå som ett resultat av att följa eller inte följa råden som ges under kursen och ska därmed hållas skadelösa för det fall att en användare eller tredje man lider skada av användningen av Tjänsten.

6. ÅNGERRÄTT

Enligt Distansavtalslagen har konsumenten rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från det att köpet genomfördes hos oss. Denna ångerrätt gäller endast om användaren inte har loggat in på Tjänsten (kursplattformen).  Om användaren önskar använda sin ångerrätt ska detta meddelas skriftligen till hej@dailyblocks.se inom perioden då ångerrätten gäller. 

7. ÖVRIGT

– Bolaget förbehåller sig rätten att ändra eller uppdatera tjänsten och användarvillkoren. Användare kommer att meddelas via mail om sådana förändringar.

– Bolaget är inte ansvarigt för fel eller förseningar i Tjänsten orsakade av händelser utanför Bolagets kontroll (Force Majeure). 

– Vi strävar efter att lösa eventuella tvister genom god dialog mellan Bolaget och Användaren. Båda parterna har dock laglig rätt att kontakta domstol om dialogen inte leder till lösning.

Rulla till toppen